Kontakt

atelier SAKTOR s.r.o.

Jedlová 1906

708 00 Ostrava

Dostavba provozní budovy společnosti INGETEAM

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

atelier SAKTOR