BUDOVA VAE PROSYS V ODBORNÉM TISKU

V časopise Stavba č. 2 / 2017 byla publikována provozní budova VAE ProSys. Časopis ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Dostavba provozní budovy společnosti INGETEAM

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

atelier SAKTOR