DOSTAVBA INGETEAM - 3. etapa

Rozvoj společnosti INGETEAM ve VTP Ostrava pokračuje dostavbou další etapy.    

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

Dostavba provozní budovy společnosti INGETEAM

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

atelier SAKTOR