-2001- Obytná skupina, Ostrava - Svinov, Stanislavského ul.

Dostavba provozní budovy společnosti INGETEAM

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

atelier SAKTOR