-2002- Regenerace panelového sídliště - Výškovická ulice

Dostavba provozní budovy společnosti INGETEAM

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

atelier SAKTOR