-2006- Dům s pečovatelskou službou v Ostravě - Nové Bělé

Spoluautor projektu ing. arch. Petr Lichnovský. Stavba získala Čestné uznání v soutěži o titul "Dům roku 2006".

Dostavba provozní budovy společnosti INGETEAM

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

atelier SAKTOR