2008 Městský úřad v Jeseníku

Soutěžní návrh v urbanisticko-architektonické soutěži na výstavbu nového městského úřadu a městské haly pro Jeseník

Dostavba provozní budovy společnosti INGETEAM

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

atelier SAKTOR