2016 Přestupní terminál Opava - východ

V rámci územní studie byl navržen objekt parkovacího domu v návaznosti na nádraží Opava - východ. Zpracovány dvě varianty - dvoupodlažní a třípodlažní. Třípodlažní varianta pak navíc s verzí částečného krytí horní úrovně parkingu zastřešením.

Dostavba provozní budovy společnosti INGETEAM

2018 INGETEAM - 3. ETAPA

atelier SAKTOR