2016 Přestupní terminál Opava - východ

V rámci územní studie byl navržen objekt parkovacího domu v návaznosti na nádraží Opava - východ. Zpracovány dvě varianty - dvoupodlažní a třípodlažní. Třípodlažní varianta pak navíc s verzí částečného krytí horní úrovně parkingu zastřešením.

atelier SAKTOR

atelier SAKTOR s.r.o.

atelier SAKTOR s.r.o.
Jedlová 1906
708 00 Ostrava
saktor@volny.cz