Projekty

2016 Přestupní terminál Opava - východ

V rámci územní studie byl navržen objekt parkovacího domu v návaznosti na nádraží Opava - východ. Zpracovány dvě varianty - dvoupodlažní a třípodlažní. Třípodlažní varianta pak navíc s verzí částečného krytí horní úrovně parkingu zastřešením.
+

2016 Kyjovice * společensko-sportovní areál

Urbanistická studie areálu v obci, která řeší rozšíření stávajícího území a návrh nových funkcí. Zahrnuje také design některých objektů, jako například občerstvení s posezením nebo jeviště pro účinkující.
+

2012 Penzion pro seniory v Opavě

Celkový architektonický výraz je podřízen snaze o jednoduché „nízkorozpočtové“, avšak elegantní a vyvážené vyznění. Kompozice fasád je hrou na střídmé uplatnění základních (až triviálních) článků jako je okno nebo balkon a účinný kontrast plných a prosklených ploch.  V použití materiálů je...
+

2011 ZUŚ A.M. Buxton v Úpici

Soutěžní návrh dostavby základní umělecké školy v Úpici. Nový pavilon pro obor hudební, výtvarný a taneční včetně malého koncertního sálu.
+

-2006- Rodinný dům v Ostravě - Vřesině

            Nízkoenergetický dům s obvodovými stěnami s využitím systému Sendwix. Architektura stavby je založena na elegantně vytříbené kompozici hmot. Na straně ulice je čistý bílý kubus domu proříznut pouze úzkými horizontálními pásy oken oživených...
+

atelier SAKTOR